MPE Home Metamath Proof Explorer < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >  mulgnn0dir Structured version   Unicode version

Theorem mulgnn0dir 15965
Description: Sum of group multiples, generalized to NN0. (Contributed by Mario Carneiro, 11-Dec-2014.)
Hypotheses
Ref Expression
mulgnndir.b |- B = ( Base ` G
)
mulgnndir.t |- .x. = (.g
` G )
mulgnndir.p |- .+ = ( +g ` G )
Assertion
Ref Expression
mulgnn0dir |- ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) -> ( ( M + N ) .x. X ) = ( ( M .x. X
) .+ ( N .x. X ) ) )

Proof of Theorem mulgnn0dir
StepHypRef Expression
1 simplll 757 . . . 4 |- ( ( ( ( G e. 
Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. 
NN0 /\ X e. B ) ) /\ M e. NN ) /\ N e. NN ) -> G e. Mnd )
2 simplr 754 . . . 4 |- ( ( ( ( G e. 
Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. 
NN0 /\ X e. B ) ) /\ M e. NN ) /\ N e. NN ) -> M e. NN )
3 simpr 461 . . . 4 |- ( ( ( ( G e. 
Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. 
NN0 /\ X e. B ) ) /\ M e. NN ) /\ N e. NN ) -> N e. NN )
4 simpr3 1004 . . . . 5 |- ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) -> X e. B )
54ad2antrr 725 . . . 4 |- ( ( ( ( G e. 
Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. 
NN0 /\ X e. B ) ) /\ M e. NN ) /\ N e. NN ) -> X e. B
)
6 mulgnndir.b . . . . 5 |- B = ( Base ` G
)
7 mulgnndir.t . . . . 5 |- .x. = (.g
` G )
8 mulgnndir.p . . . . 5 |- .+ = ( +g ` G )
96, 7, 8mulgnndir 15964 . . . 4 |- ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN /\ N e. NN /\ X e. B )
) -> ( ( M + N ) .x. X ) = ( ( M .x. X
) .+ ( N .x. X ) ) )
101, 2, 3, 5, 9syl13anc 1230 . . 3 |- ( ( ( ( G e. 
Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. 
NN0 /\ X e. B ) ) /\ M e. NN ) /\ N e. NN ) -> ( ( M + N ) .x. X ) = ( ( M .x. X
) .+ ( N .x. X ) ) )
11 simpll 753 . . . . . 6 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> G e. Mnd )
12 simpr1 1002 . . . . . . . 8 |- ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) -> M e. NN0 )
1312adantr 465 . . . . . . 7 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> M e. NN0 )
14 simplr3 1040 . . . . . . 7 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> X e. B )
156, 7mulgnn0cl 15958 . . . . . . 7 |- ( ( G e. Mnd /\ M e. NN0 /\ X e. B ) -> ( M .x. X ) e. B )
1611, 13, 14, 15syl3anc 1228 . . . . . 6 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> ( M .x. X ) e. B )
17 eqid 2467 . . . . . . 7 |- ( 0g
` G ) = ( 0g ` G
)
186, 8, 17mndrid 15755 . . . . . 6 |- ( ( G e. Mnd /\ ( M .x. X ) e. B ) -> 
( ( M .x. X ) .+ ( 0g ` G ) ) = ( M .x. X ) )
1911, 16, 18syl2anc 661 . . . . 5 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> (
( M .x. X
) .+ ( 0g ` G ) ) = ( M .x. X
) )
20 simpr 461 . . . . . . . 8 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> N = 0 )
2120oveq1d 6297 . . . . . . 7 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> ( N .x. X ) = ( 0 .x. X
) )
226, 17, 7mulg0 15947 . . . . . . . 8 |- ( X e. B -> (
0 .x. X ) = ( 0g ` G ) )
2314, 22syl 16 . . . . . . 7 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> (
0 .x. X ) = ( 0g ` G ) )
2421, 23eqtrd 2508 . . . . . 6 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> ( N .x. X ) = ( 0g ` G
) )
2524oveq2d 6298 . . . . 5 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> (
( M .x. X
) .+ ( N .x. X ) ) = ( ( M .x. X ) .+ ( 0g ` G ) ) )
2620oveq2d 6298 . . . . . . 7 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> ( M + N ) = ( M + 
0 ) )
2713nn0cnd 10850 . . . . . . . 8 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> M e. CC )
2827addid1d 9775 . . . . . . 7 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> ( M + 0 ) = M )
2926, 28eqtrd 2508 . . . . . 6 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> ( M + N ) = M )
3029oveq1d 6297 . . . . 5 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> (
( M + N
) .x. X ) = ( M .x. X ) )
3119, 25, 303eqtr4rd 2519 . . . 4 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ N = 
0 ) -> (
( M + N
) .x. X ) = ( ( M 
.x. X ) .+ ( N .x. X ) ) )
3231adantlr 714 . . 3 |- ( ( ( ( G e. 
Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. 
NN0 /\ X e. B ) ) /\ M e. NN ) /\ N = 0
) -> ( ( M + N ) .x. X ) = ( ( M .x. X
) .+ ( N .x. X ) ) )
33 simpr2 1003 . . . . 5 |- ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) -> N e. NN0 )
34 elnn0 10793 . . . . 5 |- ( N e. NN0 <-> ( N e. NN \/ N = 0 ) )
3533, 34sylib 196 . . . 4 |- ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) -> ( N e. NN \/ N = 0 ) )
3635adantr 465 . . 3 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M e. NN ) -> ( N e. NN \/ N = 0 ) )
3710, 32, 36mpjaodan 784 . 2 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M e. NN ) -> ( ( M + N ) 
.x. X ) = ( ( M .x. X ) .+ ( N .x. X ) ) )
38 simpll 753 . . . 4 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> G e. Mnd )
39 simplr2 1039 . . . . 5 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> N e. NN0 )
40 simplr3 1040 . . . . 5 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> X e. B )
416, 7mulgnn0cl 15958 . . . . 5 |- ( ( G e. Mnd /\ N e. NN0 /\ X e. B ) -> ( N .x. X ) e. B )
4238, 39, 40, 41syl3anc 1228 . . . 4 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> ( N .x. X ) e. B )
436, 8, 17mndlid 15754 . . . 4 |- ( ( G e. Mnd /\ ( N .x. X ) e. B ) -> 
( ( 0g ` G ) .+ ( N .x. X ) ) = ( N .x. X ) )
4438, 42, 43syl2anc 661 . . 3 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> (
( 0g ` G
) .+ ( N .x. X ) ) = ( N .x. X
) )
45 simpr 461 . . . . . 6 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> M = 0 )
4645oveq1d 6297 . . . . 5 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> ( M .x. X ) = ( 0 .x. X
) )
4740, 22syl 16 . . . . 5 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> (
0 .x. X ) = ( 0g ` G ) )
4846, 47eqtrd 2508 . . . 4 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> ( M .x. X ) = ( 0g ` G
) )
4948oveq1d 6297 . . 3 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> (
( M .x. X
) .+ ( N .x. X ) ) = ( ( 0g ` G ) .+ ( N .x. X ) ) )
5045oveq1d 6297 . . . . 5 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> ( M + N ) = ( 0 + N ) )
5139nn0cnd 10850 . . . . . 6 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> N e. CC )
5251addid2d 9776 . . . . 5 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> (
0 + N ) = N )
5350, 52eqtrd 2508 . . . 4 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> ( M + N ) = N )
5453oveq1d 6297 . . 3 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> (
( M + N
) .x. X ) = ( N .x. X ) )
5544, 49, 543eqtr4rd 2519 . 2 |- ( ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) /\ M = 
0 ) -> (
( M + N
) .x. X ) = ( ( M 
.x. X ) .+ ( N .x. X ) ) )
56 elnn0 10793 . . 3 |- ( M e. NN0 <-> ( M e. NN \/ M = 0 ) )
5712, 56sylib 196 . 2 |- ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) -> ( M e. NN \/ M = 0 ) )
5837, 55, 57mpjaodan 784 1 |- ( ( G e. Mnd /\ ( M e. NN0 /\ N e. NN0 /\ X e. B )
) -> ( ( M + N ) .x. X ) = ( ( M .x. X
) .+ ( N .x. X ) ) )
Colors of variables: wff setvar class
Syntax hints:   -> wi 4   \/ wo 368   /\ wa 369   /\ w3a 973   = wceq 1379   e. wcel 1767   ` cfv 5586  (class class class)co 6282   0cc0 9488   + caddc 9491   NNcn 10532   NN0cn0 10791   Basecbs 14486   +g cplusg 14551   0gc0g 14691   Mndcmnd 15722  .gcmg 15727
This theorem was proved from axioms:  ax-mp 5  ax-1 6  ax-2 7  ax-3 8  ax-gen 1601  ax-4 1612  ax-5 1680  ax-6 1719  ax-7 1739  ax-8 1769  ax-9 1771  ax-10 1786  ax-11 1791  ax-12 1803  ax-13 1968  ax-ext 2445  ax-rep 4558  ax-sep 4568  ax-nul 4576  ax-pow 4625  ax-pr 4686  ax-un 6574  ax-inf2 8054  ax-cnex 9544  ax-resscn 9545  ax-1cn 9546  ax-icn 9547  ax-addcl 9548  ax-addrcl 9549  ax-mulcl 9550  ax-mulrcl 9551  ax-mulcom 9552  ax-addass 9553  ax-mulass 9554  ax-distr 9555  ax-i2m1 9556  ax-1ne0 9557  ax-1rid 9558  ax-rnegex 9559  ax-rrecex 9560  ax-cnre 9561  ax-pre-lttri 9562  ax-pre-lttrn 9563  ax-pre-ltadd 9564  ax-pre-mulgt0 9565
This theorem depends on definitions:  df-bi 185  df-or 370  df-an 371  df-3or 974  df-3an 975  df-tru 1382  df-ex 1597  df-nf 1600  df-sb 1712  df-eu 2279  df-mo 2280  df-clab 2453  df-cleq 2459  df-clel 2462  df-nfc 2617  df-ne 2664  df-nel 2665  df-ral 2819  df-rex 2820  df-reu 2821  df-rmo 2822  df-rab 2823  df-v 3115  df-sbc 3332  df-csb 3436  df-dif 3479  df-un 3481  df-in 3483  df-ss 3490  df-pss 3492  df-nul 3786  df-if 3940  df-pw 4012  df-sn 4028  df-pr 4030  df-tp 4032  df-op 4034  df-uni 4246  df-iun 4327  df-br 4448  df-opab 4506  df-mpt 4507  df-tr 4541  df-eprel 4791  df-id 4795  df-po 4800  df-so 4801  df-fr 4838  df-we 4840  df-ord 4881  df-on 4882  df-lim 4883  df-suc 4884  df-xp 5005  df-rel 5006  df-cnv 5007  df-co 5008  df-dm 5009  df-rn 5010  df-res 5011  df-ima 5012  df-iota 5549  df-fun 5588  df-fn 5589  df-f 5590  df-f1 5591  df-fo 5592  df-f1o 5593  df-fv 5594  df-riota 6243  df-ov 6285  df-oprab 6286  df-mpt2 6287  df-om 6679  df-1st 6781  df-2nd 6782  df-recs 7039  df-rdg 7073  df-er 7308  df-en 7514  df-dom 7515  df-sdom 7516  df-pnf 9626  df-mnf 9627  df-xr 9628  df-ltxr 9629  df-le 9630  df-sub 9803  df-neg 9804  df-nn 10533  df-n0 10792  df-z 10861  df-uz 11079  df-fz 11669  df-seq 12072  df-0g 14693  df-mnd 15728  df-mulg 15861
This theorem is referenced by:  mulgdirlem  15966  odmodnn0  16360  mndodconglem  16361  srgbinomlem  16983  evlslem1  17955  cpmadugsumlemB  19142  omndmul2  27364  omndmul3  27365
  Copyright terms: Public domain W3C validator